Formació

El Programa de Protecció Social desenvolupa activitats formatives de caràcter preventiu amb l’objectiu de promoure el benestar i la salut dels professionals i les seves famílies, posant èmfasi en aquelles situacions que suposen reptes vitals, socials i professionals.

La metodologia de totes les propostes formatives és eminentment pràctica, ja que en aquest tipus de formació les experiències i el protagonisme dels participants tenen un paper important.

Formació