Responsabilitat Professional

Suport a la segona víctima

El Servei de Responsabilitat Professional gestiona el Programa de Suport a la segona víctima, que ofereix suport moral i psicològic davant de la incòmode situació de rebre una reclamació, més encara si es tracta d’una presumpta negligència.

L’objectiu de l’equip del Servei, a més de reaccionar jurídicament davant d’una reclamació, es procurar que l’impacte d’aquest imprevist sigui el menor possible en teva vida professional. La finalitat és que puguis tornar, quan abans, a desenvolupar amb normalitat la teva professió i a respondre amb la màxima responsabilitat als teus pacients i a la societat.