Responsabilitat Professional

Suport a la segona víctima

El Servei de Responsabilitat Professional gestiona el Programa de Suport a la segona víctima, que ofereix suport moral i psicològic davant de la incòmoda situació de rebre una reclamació, més encara si es tracta d’una presumpta negligència.

L’objectiu de l’equip del Servei, a més de reaccionar jurídicament davant d’una reclamació, és procurar que l’impacte d’aquest imprevist sigui el menor possible en la teva vida professional. La finalitat és que puguis tornar, com més aviat millor, a desenvolupar amb normalitat la teva professió i a respondre amb la màxima responsabilitat als teus pacients i a la societat.