Responsabilitat Professional

Càtedra de Responsabilitat Professional i Medicina Legal

La Càtedra de Responsabilitat Professional i Medicina Legal és una iniciativa pionera en el món acadèmic nacional i internacional que va néixer l’any 2018 amb l’objectiu de promoure la docència, la investigació i la formació en l’àmbit de la responsabilitat mèdica i la difusió de pràctiques segures en l’exercici professional.

La càtedra està adscrita a la UAB (Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) i s’ubica a la unitat docent de l’Hospital Vall d’Hebron i a la seu del CoMB. El director de la càtedra és el doctor Josep Arimany, que actualment dirigeix l’Àrea de Praxi del CoMB i que va ser el primer director de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.

L’objectiu principal de la càtedra és promoure quatre pilars bàsics: 

1

La docència a diferents nivells, des del grau universitari fins a la formació de postgrau i el màster en gestió del risc sanitari.

2

La investigació, amb la promoció de l’accés a beques i ajuts nacionals i internacionals per a estudiants de doctorat que elaborin les seves tesis sobre responsabilitat professional mèdica i/o medicina legal i per a grups específics de recerca.

3

La transferència de coneixement i la difusió dels resultats d’aquestes investigacions en congressos, jornades i publicacions científiques.

4

La projecció a escala internacional, establint relacions i intercanvis amb universitats i centres de recerca d’altres països.

La càtedra neix de la sinergia dels sectors acadèmic, professional i assegurador i representa la culminació del treball i de l’experiència acumulats a l’Àrea de Praxi del CoMB en l’àmbit de la recerca sobre responsabilitat professional mèdica i seguretat clínica, així com de la cultura de la gestió de riscos sanitaris compartida amb SHAM.