Responsabilitat Professional

Càtedra de Medicina Legal, Responsabilitat Professional i Seguretat Clínica

La Càtedra de Medicina Legal, Responsabilitat Professional i Seguretat Clínica va néixer el 15 de febrer de 2023 amb l’objectiu de promoure la docència, la investigació i la formació en l’àmbit de la responsabilitat mèdica i la difusió de pràctiques segures en l’exercici professional.

La Càtedra està adscrita a la Universitat de Barcelona i vinculada a la Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica de l’Hospital Clínic de Barcelona. El director de la Càtedra és el doctor Josep Arimany , que actualment dirigeix l’Àrea de Praxi del CoMB i que va ser el primer director de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.

L’objectiu principal de la Càtedra és promoure quatre pilars bàsics:

1

La docència a diferents nivells, des del grau universitari fins a la formació de postgrau i el màster en gestió del risc sanitari

2

La investigació, amb la promoció de l’accés a beques i ajuts nacionals i internacionals per a estudiants de doctorat que elaborin les seves tesis sobre responsabilitat professional mèdica i/o medicina legal i per a grups específics de recerca.

3

La transferència de coneixement i la difusió dels resultats d’aquestes investigacions en congressos jornades i publicacions científiques

4

La projecció a escala internacional, establint relacions i intercanvis amb universitats i centres de recerca d’altres països

La càtedra neix de la sinergia dels sectors sanitari, acadèmic , professional i assegurador i representa la culminació del treball i de l’experiència acumulats a l’àrea de Praxis del CoMB en l’àmbit de la recerca sobre responsabilitat professional mèdica i seguretat clínica, així com de la cultura de la gestió de riscos sanitaris compartida amb el Grup Relyens.