Responsabilitat Professional

Pòlissa RCP individual

Per respondre davant de qualsevol incidència de l’exercici mèdic, és obligatori tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional. Aquesta pòlissa vetlla per la teva seguretat perquè puguis exercir la teva professió amb tranquil·litat.

Des de fa més de 25 anys, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ofereix una Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva per als col·legiats dels quatre col·legis catalans. Aquesta pòlissa, que és d’adhesió voluntària, és la principal assegurança de responsabilitat professional de Catalunya.

Pòlissa col·lectiva que agrupa més de 26.000 metges

Gestionada per un equip d'especialistes en dret sanitari

Cobreix a partir de l'alta, amb retroactivitat (si no existeix una pòlissa anterior)

Cobreix també a nivell internacional, prèvia autorització (excepte els Estats Units d'Amèrica i el Canadà)

En cas de reclamació, ofereix assessorament personalitzat i informació contínua

Pòlissa de primer tram: actua per molt reduïda que sigui la reclamació (possibilitat de contractar un segon tram)

La pòlissa vigent de RCP per a col·legiats està contractada amb la companyia asseguradora Relyens Mutual Insurance Sucursal a Espanya* i és intermediada per Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Col·legi. El preu és de 141 €/trimestre amb algunes reduccions en condicions específiques.

*Anteriorment denominada SHAM.

Bonificació Metges de Medicina Familiar i Comunitària

Si ets metge o metgessa col·legiat titular de la pòlissa de Responsabilitat Civil i exerceixes exclusivament l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, ara pots gaudir d'una bonificació en la prima. Per tal de sol·licitar aquesta bonificació només has d'emplenar el corresponent formulari i remetre'l per correu electrònic a resp_prof o bé personalment a les oficines del Servei de Responsabilitat Professional del CoMB.

Bonificació Especialitat Pediatria

Si ets metge o metgessa col·legiat titular de la pòlissa de Responsabilitat Civil i exerceixes exclusivament l’especialitat de Pediatria en l’àmbit de l’atenció primària de la sanitat pública o concertada amb l’administració pública, podràs gaudir d'una reducció en la prima. Per tal de sol·licitar aquesta reducció només has d'emplenar el corresponent formulari i remetre'l per correu electrònic a  resp_prof, per fax al número 93 567 88 85 o bé personalment a les oficines del Servei de Responsabilitat Professional del CoMB.

Gratuïtat RCP col·legiats MIR

Els col·legiats i col·legiades MIR estaran exempts de pagar la quota de la pòlissa de Responsabilitat durant el primer any natural de col·legiació. Si després d’aquest període desitgen continuar assegurats amb la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil del CCMC, es beneficiaran d'una reducció de quota pel fet de ser MIR.

Preu estàndard 141,00€/trimestre Especialista en MFiC en centre públic 112,25€/trimestre
MIR (primer any natural de residència*) Gratuïta Especialista en Pediatria en centre públic 112,25€/trimestre
Metge MIR 99,00€/trimestre Jubilat/incapacitat/hereus metges difunts 14,10€/trimestre
Extensió Andorra 23,96€/trimestre

* Primer any natural de residència gratuït, des de l'inici de la residència fins el 31 de desembre d'aquell mateix any.

Des d’aquí podràs accedir a les Condicions Particulars de l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional, subscrita pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb la Companyia asseguradora Sham, vigent des de l'1 de juliol de 2022.

Iniciar sessió

Respostes a les preguntes més freqüents en relació amb la contractació de la pòlissa de responsabilitat professional i a les seves característiques