Responsabilitat Professional

Seguretat Clínica en Responsabilitat Mèdica

El CoMB, per fomentar la bona praxi i evitar incórrer en riscs professionals que es poden preveure amb un major coneixement, crea eines i recursos per prevenir reclamacions i conflictes sorgits de la pràctica clínica.

La gestió directa de la pòlissa de responsabilitat civil des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) des de l’any 1986, permet tenir una base de dades àmplia amb la possibilitat d’extreure recomanacions en matèria de seguretat clínica.

Esquema Serveis RCP