Centres i serveis d'atenció sanitària i social

SARquavitae

Plataforma integral de centres i serveis d'atenció sanitària i social a les persones.


La personalització i l'especialització són presents en tots els serveis, per facilitar que la persona pugui triar segons les seves preferències. Per això, SARquavitae està organitzada en diferents línies d'activitat:

  • Centres residencials i centres de dia.
  • Serveis socials domiciliaris.
  • Atenció sanitària i personal.
  • Teleassistència.
  • Habitatges amb serveis.

Descomptes/avantatges que ofereix
10% de descompte en estades permanents i temporals (no acumulable a altres ofertes vigents en el moment de l'ingrés)


Per a més informació

Programa de Protecció Social de COMB
93 567 88 94
93 567 88 88 Ext. 1125