Sanitas Residencial tenim cura a persones grans per millorar la seva qualitat de vida

Sanitas Residencial

Tenim cura a persones grans per millorar la seva qualitat de vida.

El compromís fonamental de Sanitas Residencial és assegurar als residents un lloc agradable i còmode en el qual puguin rebre les cures necessàries per part de persones a les que poden confiar plenament .

Serveis:
- Estada permanent: Sanitas Residencial és la solució ideal per a aquelles persones grans que volen viure de manera independent i que actualment necessiten ajuda amb les activitats diàries per assolir un major benestar personal.
- Centres de dia: la majoria de centres de Sanitas residencial compten amb centres de dia , una solució ideal quan la persona gran no vol quedar-se sola en el seu habitatge habitual i necessita companyia i cures durant unes hores al dia.
- Estades curtes: les estades temporals o curtes són perfectes per a aquells majors que necessiten una atenció extra durant una malaltia o durant una recuperació . És essencial reconèixer que un descans és necessari .
- Rehabilitació i recuperació: els centres de Sanitas ofereixen estades dissenyades per períodes en què la persona necessita de descans i d'un programa específicament dissenyat per complir amb els objectius fixats en la rehabilitació .Sanitas Residencial disposa de 37 residències,
independentment de si es disposa o no d'assegurança de Sanitas .Descomptes/avantatges que ofereix:


Descompte de 100 euros mensuals.


Per a més informació:

Programa de Protecció Social de COMB
93 567 88 94
93 567 88 88 Ext. 1125