Grup d’empreses catalanes, referent en serveis sanitaris, socials i mutualistes

Grup Mutuam

Conjunt d’empreses catalanes, referent en serveis sanitaris, socials i mutualistes.

El Grup Mutuam treballa per el sector públic i privat amb prioritat a l’atenció a les persones amb malaltia crònica o dependència. Te com a capçalera una mutualitat, i pertany des de la seva fundació, l’any 1905, al sector anomenat de l’economia social.
L’any 2008 va signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, dins del marc del programa de protecció social “d’ara endavant”, mitjançant el qual ofereix a tots els metges col·legiats i familiars en primer grau de consanguinitat els següents serveis i avantatges:

Mutuam dependència
Mutuam a casa_Serveis d’ajuda en el domicili: atenció a la persona i a la llar. Personal qualificat de confiança.
- Centres Residencials:

  • Barcelona: Centre Collserola i Centre Mutuam Diagonal
  • Sabadell: Residència Mutuam La Creueta
  • Manresa:Residència Mutuam Manresa
  • Tarragona: Residència Vila-seca/
- Apartaments per a gent gran amb serveis assistencials i domèstics:
  • Barcelona: Apartaments Collserola i apartaments Güell
 
Mutuam Sanitat
-    Centres Sociosanitaris:
  • Barcelona: Centre Sociosanitari Mutuam Güell
  • Girona: Centre Sociosanitari Mutuam Girona
  • Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
  • Programa de prevenció de la incontinència urinària
 
Altres
- Unitat d’estimulació neurològica: centre de neurorehabilitació de persones amb dany cerebral adquirit(AVC, ictus...)
- Centre de Vida Independent: ajuts tècnics i adaptacions de la llar


Descomptes/avantatges que ofereix:


5% dte.:

- Mutuam dependència ofereix 5% de descompte en els serveis mencionats a dalt: Mutuam a casa_Serveis d’ajuda en el domicili, en 5 centres Residencials i en 2 apartaments per a gent gran amb serveis assistencials i domèstics.
- Centre Sociosanitari Mutuam Girona .

Consultar avantatges:
- Unitat d’estimulació neurològica.


Per a més informació
Programa de Protecció Social de COMB
93 567 88 94
93 567 88 88 Ext. 1125