Diplomes de Capacitació (DIACAP)

El Diploma Acreditatiu de Capacitació (DIACAP) valida i reconeix la pràctica professional en aquells sectors de la medicina sense regulació en matèria de titulació i/o formació. D’aquesta manera es promou la qualitat en els tractaments que ofereixen els professionals que s’hi dediquen.

El procés de DIACAP
1

L’OTA rep la sol·licitud i registra l’entrada.

2

Comprova si la sol·licitud compleix el barem que ha consensuat junt amb la Comissió d’Acreditació. La Comissió d’Acreditació, a més de dissenyar i consensuar el barem amb l’OTA, també l’assessora i acompanya en el procés d’acreditació del DIACAP.

3

Una vegada s’aplica el barem i es comprova si s’assoleix la puntuació mínima prefixada, l’OTA atorga o denega la sol·licitud. Si s’atorga, s’envia a la Junta de Govern del CoMB, el president de la qual la signarà.