Diplomes de Capacitació (DIACAP)

El Diploma Acreditatiu de Capacitació (DIACAP) valida i reconeix la pràctica professional en aquells sectors de la medicina sense regulació en matèria de titulació i/o formació. D’aquesta manera es promou la qualitat en els tractaments que ofereixen els professionals que s’hi dediquen.

El procés de DIACAP
1

L’OTA rep la sol·licitud i registra l’entrada.

2

Comprova si la sol·licitud compleix el barem que ha consensuat junt amb la Comissió d’Acreditació. Aquest òrgan està format per dos membres de la Junta de la Secció, dos més de les Societats Científiques més representatives del sector, i dos membres en representació del cos docent universitari del sector. La Comissió d’Acreditació, a més de dissenyar i consensuar el barem amb l’OTA, també l’assessora i acompanya en el procés d’acreditació del DIACAP.

3

Una vegada s’aplica el barem i es comprova si s’assoleix la puntuació mínima prefixada, l’OTA atorga o denega la sol·licitud. Si s’atorga, s’envia a la Junta de Govern del CoMB, el president de la qual la signarà.