Diplomes d’Acreditació (OTA)

L’Oficina Tècnica d’Acreditació (OTA) et permet acreditar la formació mèdica de dos àmbits del desenvolupament professional. Comptem amb els següents diplomes:

1
Diploma d’Acreditació Col·legial en Formació Mèdica Continuada (DAC-FMC) Desenvolupament Professional Continuat (DPC)

Amb aquest diploma s'acredita i reconeix l'esforç realitzat en formació mèdica continuada i desenvolupament professional continuat.

2
Diploma Acreditatiu de Capacitació (DIACAP)

Aquest diploma és el reconeixement del CoMB pels metges de seccions col·legials que representen un sector professional sense regulació en matèria de titulació i/o formació.