Acreditació de la Formació Mèdica Continuada (Consell de Col·legis de Metges de Catalunya)

El Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada (SAFMC), creat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, és l’organisme que regula la formació continuada de les professions sanitàries. El SAFMC estableix els mecanismes que garanteixen la coordinació i l’homogeneïtat de les estructures d’acreditació i la gestió de les institucions de formació continuada a Catalunya, així com els programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.

Si necessites acreditar una formació, pots accedir al programa Acredita des d’aquí.

Accedeix
Acredita