Demografia

Demografia MIR (2020)

A continuació, pots consultar la informació detallada sobre la demografia actual dels metges i metgesses MIR que s'han incorporat el 2020.

Gràfic del nombre total de MIRS

Gràfic del nombre MIRS segons edat i país de naixement

Gràfic del nombre MIRS segons sexe

Gràfic del nombre MIRS segons lloc de naixement

Gràfic del nombre MIRS segons els Grups d'especialitat

(1) Aparell digestiu, Endocrinologia i Nutrició, Hematologia i Hemoteràpia, Medicina de l'educació física i l'esport, Medicina Interna, Medicina del treball, Neurologia, Psiquiatria, Pediatria i àrees específiques, Reumatologia, Geriatria, Medicina física i Rehabilitació, Nefrologia, Al·lergologia, Cardiologia, Immunologia, Medicina Intensiva, Medicina preventiva i salut pública, Pneumologia, Neurofisiologia clínica, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica
(3) Anestesiologia i Reanimació, Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia, Obstetrícia i Ginecologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia
(4) Cirurgia general i de l'aparell digestiu, Cirurgia cardiovascular, Cirurgia toràcica, Cirurgia plàstica, estètica i reparadora, Cirurgia oral i Maxil·lofacial, Neurocirurgia, Cirurgia ortopèdica i Traumatologia, Urologia, Angiologia i Cirurgia vascular, Cirurgia pediàtrica
(5) Medicina legal i forense, Microbiologia i Parasitologia, Farmacologia clínica, Anatomia patològica, Bioquímica clínica, Medicina nuclear, Ràdiodiagnòstic