Demografia

Demografia MIR (2021)

La formació sanitària especialitzada, vehiculada a través de la figura del metge intern resident (MIR), és la via que permet adquirir els coneixements específics d’alguna de les 42 especialitats amb què compta el programa de residència a l’Estat espanyol. És la font principal per proveir al Sistema Nacional de Salut (SNS) de metges altament qualificats i especialitzats i, per tant, d’oferir una atenció sanitària de qualitat.

A continuació, podeu consultar la informació detallada sobre la demografia actual dels metges i metgesses MIR que s'han incorporat al CoMB durant el 2021.

 

Nombre total de MIRs

Nombre MIRs segons edat i país de naixement

Nombre MIRs segons sexe

Nombre MIRs segons edat i lloc de naixement

Nombre MIRs segons els grups d'especialitat

(1) Aparell digestiu, Endocrinologia i Nutrició, Hematologia i Hemoteràpia, Medicina de l'educació física i l'esport, Medicina Interna, Medicina del treball, Neurologia, Psiquiatria, Pediatria i àrees específiques, Reumatologia, Geriatria, Medicina física i Rehabilitació, Nefrologia, Al·lergologia, Cardiologia, Immunologia, Medicina Intensiva, Medicina preventiva i salut pública, Pneumologia, Neurofisiologia clínica, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica
(2) Anestesiologia i Reanimació, Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia, Obstetrícia i Ginecologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia
(3) Cirurgia general i de l'aparell digestiu, Cirurgia cardiovascular, Cirurgia toràcica, Cirurgia plàstica, estètica i reparadora, Cirurgia oral i Maxil·lofacial, Neurocirurgia, Cirurgia ortopèdica i Traumatologia, Urologia, Angiologia i Cirurgia vascular, Cirurgia pediàtrica
(4) Medicina legal i forense, Microbiologia i Parasitologia, Farmacologia clínica, Anatomia patològica, Bioquímica clínica, Medicina nuclear, Ràdiodiagnòstic