Demografia

Demografia formació especialitzada (2021)

El CoMB compta amb 37.779 professionals col·legiats, segons dades actualitzades a 31 de desembre de 2021. El 65,1% (24.599 col·legiats) tenen almenys una especialitat registrada a la base de dades col·legial, mentre que del 34,9% restant (13.180). D’altra banda, pel que fa al nombre d’especialitats registrades, n’hi ha un total de 26.641, la qual cosa permet concloure que prop de 2.000 metges col·legiats tenen més d’una especialitat.

A continuació, pots consultar la informació detallada de totes les especialitats. Per a cadascuna s’ha elaborat un gràfic interactiu que mostra el volum de professionals per trams d’edat i per sexe.

 

Col·legiats amb especialitat registrada

Gràfics per especialitats

Seleccioni una especialitat:

Al·lergologia

 

 

Anàlisis clíniques

 

 

Anatomia patològica

 

 

Anestesiologia i Reanimació

 

 

Angiologia i Cirurgia vascular

 

 

Aparell digestiu

 

 

Bioquímica clínica

 

 

Cardiologia

 

 

Cirurgia cardiovascular

 

 

Cirurgia general i de l'aparell digestiu

 

 

Cirurgia oral i Maxil·lofacial

 

 

Cirurgia ortopèdica i Traumatologia

 

 

Cirurgia pediàtrica

 

 

Cirurgia plàstica, estètica i reparadora

 

 

Cirurgia toràcica

 

 

Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

 

 

Endocrinologia i Nutrició

 

 

Estomatologia

 

 

Farmacologia clínica

 

 

Geriatria

 

 

Hematologia i Hemoteràpia

 

 

Hidrologia Mèdica

 

 

Immunologia

 

 

Medicina de l'educació física i l'esport

 

 

Medicina del treball

 

 

Medicina Familiar i Comunitària

 

 

Medicina física i Rehabilitació

 

 

Medicina Intensiva

 

 

Medicina Interna

 

 

Medicina legal i forense

 

 

Medicina nuclear

 

 

Medicina preventiva i salut pública

 

 

Microbiologia i Parasitologia

 

 

Nefrologia

 

 

Neurocirurgia

 

 

Neurofisiologia clínica

 

 

Neurologia

 

 

Obstetrícia i Ginecologia

 

 

Oftalmologia

 

 

Oncologia Mèdica

 

 

Oncologia Radioteràpica

 

 

Otorrinolaringologia

 

 

Pediatria i àrees específiques

 

 

Pneumologia

 

 

Psiquiatria

 

 

Ràdiodiagnòstic

 

 

Reumatologia

 

 

Urologia