Janus

Grup Janus: quan el metge esdevé pacient

Grup JANUS és una iniciativa impulsada per un grup de metges, metgesses i professionals sanitaris que han patit o pateixen una malaltia greu i que volen contribuir a millorar el sistema sanitari a partir de les seves vivències com a pacients.

Els membres han constituït aquest fòrum de treball i opinió per reflexionar sobre l'experiència dual que han viscut, com a malalts i usuaris del sistema, i com a professionals sanitaris que en són coneixedors.

Definir propostes i recomanacions que ajudin a humanitzar l’atenció sanitària

Contribuir a millorar l’experiència del pacient / usuari del sistema

Organitzar reunions periòdiques per debatre temes específics en relació a la visió i missió del grup Iniciativa JANUS.

Publicar un informe anual de recomanacions del grup, que serà difós pel CoMB i es posarà a disposició de les autoritats sanitàries de Catalunya.

Compromís amb la millora del sistema sanitari públic

Transparència en el funcionament com a grup d'opinió sense ànim de lucre

Responsabilitat en la formulació de propostes de millora, des de la vessant de professionals sanitaris

Sostenibilitat de les solucions proposades per als sistema, tant econòmica com social com mediambiental

Cerca de la implementació de les recomanacions del grup en el sistema sanitari