Programa Metge Malalt (PAIMM)

El Programa Assistencial PAIMM -gestionat per la Fundació Galatea- és un programa dedicat a l’assistència dels col·legiats dels col·legis de metges de Catalunya amb trastorns mentals i/o conductes addictives a l’alcohol i/o a d’altres drogues, que s’orienta al tractament i a la recuperació dels metges per tal de garantir el seu retorn i la integració a l’exercici de la professió en òptimes condicions i per tant vetllar per la bona pràctica clínica.

El Col·legi de Metges de Barcelona va ser pioner a Europa en plantejar-se l'atenció a metges amb problemes psíquics i/o conductes addictives que poden interferir en la seva pràctica professional. Per aquest motiu, l'any 1998 el Col·legi conjuntament amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut creen el Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM).

Gestionat per la Fundació Galatea, el programa PAIMM té com a objectiu ajudar els professionals perquè estiguin en les millors condicions de salut per exercir la medicina correctament sense posar en risc la salut dels seus pacients.

Objectius

  • Facilitar als metges l'accés a una atenció sanitària de qualitat i especialitzada en cas de malalties relacionades amb trastorns psíquics i/o conductes addictives
  • Afavorir la seva rehabilitació i reinserció com a professionals.
  • Garantir la bona praxi de l'acte mèdic.
  • Cartera de serveis
PAIMM

 

El PAIMM disposa d'una cartera de serveis:

  • Unitat d'Acolliment.
  • Unitat de consultes externes.
  • Unitat d'Internament.
  • Hospital de Dia.

Cordinadors PAIMM i referents del control de praxi

Barcelona: Dr. Gustavo Tolchinsky Wiesen

Girona: Dra. Carolina Roig Buscató

Lleida: Dra. Maria Irigoyen Otiñano

Tarragona: Dr. Manuel Carasol Ferrer