Crònica d'un metge al Marroc (1954-1958)

Crònica d'un metge al Marroc (1954-1958)

Autor: Pere Miret

© Edicions Bellaterra S.L., 2006
Navas de Tolosa, 289 bis
08026 Barcelona
www.ed-bellaterra.com

ISBN: 84-7290-337-0
Depòsit legal: B.48.203-2006

Descarregar fragment
Miret

Pere Miret Cuadras neix a Sant Pere de Ribes (Barcelona) el dia 8 de juny del 1928. Estudia a la Facultat de Medicina de Barcelona i es llicencia l’any 1951. Ingressa als Serveis Sanitaris del Protectorat marroquí i retorna a Barcelona l’any 1958. Especialista en l’aparell respiratori, és director del Dispensari Central de la Lluita Antituberculosa del carrer Torres i Amat i de la Ciutat Sanatorial de Terrassa fins al seu tancament.