Presentació

El MIR és la formació que reben els metges i metgesses sobre l’especialitat concreta a la que es volen dedicar. Aquesta formació es realitza en centres docents autoritzats, un cop superada una prova de caràcter estatal.

La realització d’aquesta formació és requisit indispensable per exercir com a especialista a qualsevol país de la Unió Europea.

Activitats

12a Jornada d'Orientació per als Futurs MIR. 16 de març de 2023.

A les Jornades d'Orientació MIR els futurs residents poden informar-se personalment i de primera mà amb metges residents sobre quatre especialitats.

Accés al vídeo de la jornada

Benvinguda als nous col·legiats MIR 2023. 18 de maig 2023.

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) donarà la benvinguda als nous metges i metgesses que s’incorporen com a residents. La jornada recupera la presencialitat després de dos anys.

Accés al vídeo de la jornada