Presentació

El MIR és la formació que reben els metges i metgesses sobre l’especialitat concreta a la que es volen dedicar. Aquesta formació es realitza en centres docents autoritzats, un cop superada una prova de caràcter estatal.

La realització d’aquesta formació és requisit indispensable per exercir com a especialista a qualsevol país de la Unió Europea.

Activitats

Jornada d'Orientació per als Futurs MIR. 18 de març de 2024.

A les Jornades d'Orientació MIR els futurs residents poden informar-se personalment i de primera mà amb metges residents sobre quatre especialitats.

Accés al vídeo de la jornada

Benvinguda als nous col·legiats MIR. 6 de maig 2024.

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) donarà la benvinguda als nous metges i metgesses que s’incorporen com a residents.

Accés al vídeo de la jornada