Notícies

Nota de la Junta de Govern del COMB sobre la integració obligatòria dels Metges de Contingent

1. La Junta de Govern del COMB coincideix amb el criteri del Departament de Salut que cal culminar la Reforma de l’Atenció Primària com element clau per a la millora del Sistema Sanitari Públic.

2. L’aplicació del Decret 31/2006 d’integració del personal de contingent de l’ICS permetrà culminar el procés de reforma de l’Atenció Primària.

3. No obstant, també és important aconseguir el compromís i la satisfacció de tots els metges d’Atenció Primària per al bon funcionament del sistema sanitari i, per tant, és molt convenient evitar situacions de frustració i desencant per aquests metges.

4. Des de fa mesos, membres de la Junta de Govern del COMB han manifestat als responsables de l’ICS la necessitat d’harmonitzar els legítims drets laborals dels metges afectats amb els objectius assistencials de la Reforma de l’Atenció Primària.

5. Malauradament el Decret no ha incorporat de manera explícita cap de les recomanacions fetes pel COMB, que haurien permès amortir l’impacte individual del canvi laboral. Per això la Junta del COMB es reafirma en l’oferiment fet als responsables de l’ICS d’intermediar en favor dels metges afectats pels canvis.

6. A més, el COMB habilitarà un punt d’informació específic a la seva Assessoria Jurídica per orientar i assessorar els metges afectats que considerin que el decret menysté els seus drets individuals.

7. Lamentem la confusió que les informacions publicades als mitjans de comunicació general poden causar als ciutadans i professionals. La prolongació de la jornada laboral dels metges de contingent no es pot presentar com equivalent a un increment del nombre de metges d’Atenció Primària, ja que tots ells seguiran atenen el mateix nombre de pacients, com ho han vingut fent des del seu nomenament. Tampoc es poden presentar els metges de 2 hores i mitja com defraudadors del sistema, ja que en realitat estaven complint el seu contracte amb rigor i bona praxi, i la majoria gaudeixen d’un reconegut prestigi entre els seus pacients. El benefici màxim de la integració està en el fet que només hi haurà un sistema únic a la Primària, amb equips de metges millor coordinats.

Barcelona, 2 de març de 2006