Notícies

El CoMB posa en marxa una unitat de suport per a professionals amb COVID-19 persistent

Els professionals de la salut afectats directament per la COVID-19 de manera persistent, juntament amb aquells als quals la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva salut física i emocional, estan experimentant realitats molt dures en què, al malestar propi de la malaltia, s’hi afegeixen el patiment per la incertesa laboral i el seu desenvolupament professional.

Davant l’afectació que estan patint aquests professionals i que han traslladat als col·legis professionals, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha impulsat una iniciativa adreçada a donar respostes i a proporcionar una atenció més adequada a les seves necessitats. Es tracta d’una unitat d’atenció específica, que s’articula a través d’una porta d’entrada, que, en el cas del CoMB, és la treballadora social del Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi. Aquesta professional acollirà els metges i metgesses que s’adrecin a la unitat per tal d’analitzar la situació i de valorar la resposta o derivació més adient per a cada cas. Els col·legiats i col·legiades que necessitin contactar-hi ho poden fer a través del correu proteccio-social@comb.cat o del telèfon 93 567 88 94

La unitat posa a l’abast dels col·legiats i col·legiades diferents línies d’actuació, les quals es prestaran, majoritàriament i a causa de la situació pandèmica, de manera telemàtica:

· Suport social

Per part de la treballadora social i amb els serveis i prestacions disponibles al PPS, adaptats a les necessitats de cada cas, sense perjudici de crear-ne de nous, si fos necessari.

· Suport sobre salut laboral

A partir de la valoració d’una especialista en Medicina del Treball i Salut Laboral, la qual oferirà assessorament i/o acompanyament en els tràmits per al reconeixement de contingència professional dels metges i metgesses que hagin cursat o estiguin cursant baixa per contingència comuna.

Paral·lelament, es farà l’acompanyament en el cas de reincorporació laboral amb seqüeles post COVID-19 i s’oferirà assessorament, si és necessari, per tal de valorar una incapacitat permanent secundària a aquestes seqüeles.

Per als aspectes mèdicolegals, l’assessorament mèdic anirà acompanyat d’assessorament legal per part de l’assessoria jurídica del CoMB-CCMC.

· Suport jurídic

L’assessoria jurídica del CoMB-CCMC s’encarregarà de coordinar l’assessorament jurídic i la defensa pel que fa als tràmits de la determinació de la contingència professional i/o impugnació d’alta médica. I, en el seu cas, per a la determinació del grau d'invalidesa.

També oferirà assessorament sobre els aspectes econòmics derivats de la pròpia baixa i/o sobre les limitacions secundàries a la patologia (guàrdies, modificació del calendari MIR, etc.).

En el supòsit de requerir de reclamació judicial o prejudicial, s’oferirà l’opció de defensa, el cost de la qual serà assumit pel Col·legi.

· Suport psicològic

Es prestarà a partir de la cartera de serveis de Fundació Galatea (Servei de Suport Emocional SEPS). Un equip de terapeutes, especialmente seleccionats per la seva expertesa en l’àmbit de les afectacions derivades de la COVID-19, oferiran diferents modalitats d’atenció un cop analitzat i valorat cada cas. 

Més informació