Notícies

Com actuar si un professional sanitari presenta símptomes de COVID-19 o ha patit una exposició de risc

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha publicat el document COVID-19 Proposta d’actuació per a professionals sanitaris, una guia, elaborada per diferents experts, que ofereix pautes per a la detecció de casos d’infecció per SARS-CoV-2 entre els professionals sanitaris. El document té en compte diferents situacions o escenaris possibles, per a cadascun dels quals indica quines tècniques diagnòstiques cal aplicar i quins han de ser els criteris a seguir per a la reincorporació del professional al seu lloc de treball. 

El document s’acompanya de diverses infografies que expliquen com actuar davant de 4 escenaris diferents i d’un llistat on s’especifica quins són els professionals sanitaris amb factors de risc als quals es desaconsella que facin atenció de pacients COVID-19.