Anar a l'Inici

Professió 1: Document del Consentiment Informat


logotrans.gif (939 bytes)bola.jpg (3798 bytes)
 

EDITA:
Col·legi Oficial

de Metges
de Barcelona

.

bola.jpg (3798 bytes) .1. Presentació
.

2

Definició,
importància i implicacions del DCI
.
3 Qüestions
polèmiques
.
4 Consells
pràctics
.
5 Relacions
metge-pacient
.
6 Model de DCI
.
7 Model de DCI
.

8

Contraportada
de Professió


 

 

 

Document del  
Consentiment  
Informat  

.
  PRESENTACIÓ
....  
Voldríem deixar clar per als metges que inicien la lectura d’aquest document que el seu objectiu inicial i bàsic és que els serveixi d’aclariment i ajut en la seva activitat clínica diària i de relació amb els pacients.

Voldríem avançar en aquestes línies que el document de consentiment informat (DCI) no és un element aliè a la pràctica clínica. La dimensió ètica de la relació metge-pacient requereix,       primerament i juntament amb l’aspecte tècnic, un tracte humà i res fa més humà l’individu que l’ús de la seva llibertat (decisió) previ coneixement objectiu dels riscs que una o altres decisions li comporten.

Per tant, caldria valorar el DCI (que incorpora els riscs d’un procediment clínic) en funció d’allò que serveix, això és, de prova física, d’haver garantit al pacient el seu dret d’autonomia personal i de decisió sobre el propi cos.

 
 
 
liniaprof.jpg (1387 bytes)
...

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona . Passeig de la Bonanova, 47 . 08017 Barcelona
e-mail: Telèfon 34 934 188 888  Fax 34 934 186 048

.

Pàgina Anar a la pàgina...
Document del Consentiment Informat
 

©Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona