Presentació

JAUME PADRÓS  SELMA

En moments complicats, apostem pel lideratge de metges i metgesses

JAUME PADRÓS SELMA, president del Col·legi de Metges de Barcelona

 

L'Informe Anual que teniu davant recull la intensa activitat del CoMB i del Grup Med al llarg de l'any 2018 i reflecteix també l'esforç, la il·lusió i el compromís de moltíssimes persones que s'hi han implicat: membres de la Junta de Govern, compromissaris de l'Assemblea, treballadors del Col·legi i desenes de companys i companyes que han col·laborat i participat en algun projecte o iniciativa col·legial. A tots ells, com sempre, vull agrair-los la seva disposició per contribuir a seguir consolidant el CoMB com una institució al servei dels metges i metgesses i de la societat, que és i vol ser un referent nacional i internacional.

Aquest ha estat el primer any per a la Junta de Govern sorgida de les darreres eleccions. Els membres d'aquest gran equip humà que m'honora presidir hem treballat seguint els eixos que vam definir i fer públics al nostre programa de govern i que segueixen el fil conductor de la Junta anterior. Una de les nostres prioritats ha estat enfortir i consolidar aspectes que són cabdals per a la nostra professió, perquè ajuden a garantir un bon exercici i, alhora, donen seguretat als professionals. Em refereixo al Programa de Protecció Social (PPS), a l'atenció i ajuda al metge malalt, així com l'aposta per la prevenció a través del PAIMM i a la cobertura i suport en l'àmbit de la responsabilitat civil.

Des d'aquesta Junta també hem estat molt atents al repte que suposa el relleu generacional al qual està fent front la professió. Sabem que hem de donar resposta a noves demandes i preguntes i que necessitem escoltar les veus de les noves generacions de metges i metgesses, perquè elles seran, sens dubte, les grans protagonistes del canvi demogràfic, però també tecnològic, social, cultural, etc. que ens depara un futur que ja és aquí. Des del Col·legi, creiem que cal definir i impulsar models de lideratge que mirin cap a aquest nou horitzó i hem apostat decididament per contribuir a fer emergir els millors líders entre els metges i metgesses.

En un moment complicat, ple d'incerteses en l'àmbit polític i, de retruc, també al sistema sanitari, cal dir que els metges i la resta de professionals de la salut hem destacat pel nostre compromís i dignitat, sense deixar d'exercir el nostre dret (convertit, gairebé, en obligació) de lluitar contra la precarietat laboral i de fer reivindicacions del tot legítimes per a la millora de les condicions professionals i laborals i de la qualitat assistencial. Malgrat que les amenaces són moltes, tant al sector públic com al privat, des del Col·legi no hem dubtat a assumir riscos.

Hem patit desgast i, de tant en tant, ens hem endut alguna esgarrapada, quan s'ha tractat de liderar debats necessaris i de posar qüestions candents sobre la taula. Ho hem fet perquè els canvis seran obligats i, si volem trobar solucions a molts problemes que tenim plantejats, hem de decidir si apostem per liderar propostes transformadores des de la professió. Nosaltres no renunciarem a fer-ho. També està en joc la nostra credibilitat social. Hem actuat amb responsabilitat i ho continuarem fent, pensant en els professionals i, sempre, en benefici dels ciutadans.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM