Comunicació

Notícies, publicacions, campanyes i recursos per conèixer l’actualitat del CoMB, de la professió i del sector sanitari

Coneix les campanyes de comunicació, divulgació i promoció de la salut endegades pel Col·legi

Les històries dels metges i metgesses del CoMB

Revista CoMB, Informe Anual, Quaderns de la Bona Praxi i estudis de la professió