Publicacions

Publicacions

En aquest apartat podreu consultar les diferents publicacions editades pel Col·legi de Metges de Barcelona.

  • La Revista CoMB, que s’edita en paper i en format digital, i que te una periodicitat quadrimestral. Recull l’actualitat de la professió, l’activitat col·legial i articles d’interès i serveis per al nostre col·lectiu.
  • L’Informe anual, que inclou tota l’activitat col·legial realitzada per la corporació durant un any i que s’edita en format digital.
  • Els Quaderns de la Bona Praxi, que són guies de pràctica clínica que poden ajudar als professionals en la seva praxi.

A més, el Col·legi elabora diferents estudis sobre la professió que permeten aprofundir sobre temes i aspectes diversos que afecten els metges i metgesses i la professió.