Les empreses del Col·legi

ALBERT LLUCH | Conseller delegat – director general

La confiança i la transparència, els valors que inspiren el Grup Med

Us lliurem amb satisfacció l'informe anual del Grup Med de l'exercici 2018 dins la Memòria anual del CoMB. Aquesta publicació és part del compromís de transparència i bon govern corporatiu que hem assumit amb el nostre accionista únic, el Col·legi de Metges de Barcelona. Un comportament responsable, la rendició de comptes i la bona gestió amb sostenibilitat són el camí per tal de continuar superant els nous reptes que se'ns plantegen contínuament.

La confiança i la transparència són valors fonamentals que inspiren el Grup Med i que estan íntimament relacionats. Una empresa sòlida cal que estigui convençuda de la seva pròpia identitat per tal d'esdevenir una empresa que practiqui la transparència en la gestió. Només una empresa transparent és creïble i de confiança. Per això ens cal fer "memòria" cada any, per recordar i reafirmar-nos sobre qui som, què fem i com ho volem fer.

Us presentem aquest informe amb l'objectiu d'exemplificar com el Grup ajuda a crear valor i com el comparteix. Ens cal emfasitzar la importància de cuidar i atendre els qui ho fan possible, començant pels nostres clients i col·laboradors. Amb aquesta finalitat volem reforçar el treball d'equip i ens cal impulsar una comunicació eficaç i una col·laboració eficient entre les àrees i les diferents societats del Grup Med. Aquest objectiu es reforça mitjançant el treball amb objectius comuns, des del compromís mutu, la il·lusió i la passió que compartim dia a dia per la feina ben feta.

Estem compromesos a garantir la sostenibilitat de la nostra Corporació professional, el Col·legi de Metges de Barcelona. El Grup ha traçat una estratègia de responsabilitat corporativa en el centre de la qual hi ha la creació de valor social sostenible en un àmbit de bon govern. Per a nosaltres és una prioritat fomentar aquest marc de treball ètic i transparent.

A grans trets, en les pàgines següents podreu resseguir aquest esforç. Durant l'any 2018, amb la voluntat de tenir una relació més propera amb els nostres clients, s'ha treballat en l'actualització dels portals web del Grup Med i de les seves societats, un projecte laboriós el resultat del qual ha merescut l'esforç. Se'ls ha dotat amb dissenys més actuals, amb més continguts i una estructura més àgil que en facilita la recerca d'informació. Tots ells s'articulen entorn d'un nou disseny adaptat a les últimes tendències digitals: millora la usabilitat i l'arquitectura de la informació; adaptació als dispositius mòbils o tauletes, a les diferents resolucions de pantalla i més facilitat d'accés a la informació; millora del posicionament en els buscadors, i una nova secció d'actualitat amb continguts d'interès.

Continuem vivint un temps marcat per importants desafiaments i grans oportunitats que abordarem amb la certesa de disposar d'un equip humà extraordinari i de la confiança reiterada dels nostres clients, el nostre actiu principal. Hem decidit una estratègia eficaç per tal d'afrontar-los i mantenim un entusiasme renovat per abordar el futur amb èxit, reforçar la confiança en el Grup i poder mantenir-lo com a líder en els seus camps d'actuació.

Gràcies, a tots, per formar part d'aquest projecte engrescador.

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM