Implementació tecnològica de projectes col·legials

Meditecnologia és una peça clau en el desenvolupament tecnològic dels projectes que impulsa el Col·legi. De fet, des del seu naixement l'any 1995, els professionals de Meditecnologia han maldat per oferir als metges col·legiats les solucions més innovadores i tecnològiques en l'àmbit de la salut. Alguns dels projectes més representatius que ha posat en marxa tecnològicament són la plataforma Acredita, a través de la qual es poden acreditar activitats de formació continuada relacionades amb les professions sanitàries, i el programa Web Mèdic Acreditat (WMA), que atorga un segell de qualitat a les pàgines web que contenen informació de salut fiable i contrastada. De fet, altres col·lectius i institucions sanitàries han recorregut a Meditecnologia per adaptar aquestes dues plataformes a les seves pròpies necessitats.

Meditecnologia també ha treballat intensament en el desenvolupament de l'app del Col·legi, responsabilitzant-se de la implementació de noves funcionalitats. Pel que fa a la renovació tecnològica dels departaments del Col·legi, Meditecnologia ha contribuït a la digitalització del consentiment informat per tal que els usuaris de la Unitat d'Atenció al Col·legiat puguin signar-lo des de les tauletes que recentment s'han incorporat.
COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM