ALBERT CAIRÓ | Director general de Medicorasse, corredoria d'assegurances

Medicorasse inicia un procés de transformació per assolir nous reptes


La corredoria d'assegurances Medicorasse ha superat els 78 milions d'euros de primes intermediades

Gràfic

 

Superada la fita dels 25 anys oferint un servei assegurador de qualitat als metges i a la resta de clients, Medicorasse ha iniciat, al llarg del 2018, un procés profund de transformació per assolir un nou repte: la millora de la proximitat del servei assegurador, a més de la potenciació de l'agilitat d'informació al client sobre l'estat de les seves assegurances.

L'any 2018 ha estat un període de canvis iniciat amb la incorporació del director general de la corredoria, Albert Cairó, i ha continuat amb la implementació de quatre projectes estructurals que han permès millorar aspectes molt rellevants:

1. La comoditat dels clients que són atesos presencialment, gràcies a la renovació de l'espai que ocupen les oficines de la seu central al passeig de la Bonanova de Barcelona.

2. L'agilitat de les gestions fetes en el decurs de les visites amb els clients, al seu lloc de treball o a la seva llar, mitjançant la dotació de noves eines informàtiques (tauletes) per als assessors comercials.

3. L'eficàcia de les gestions internes de cotització, emissió i tramitació dels sinistres, amb un nou esquema de distribució d'equips de treball, a més de funcions i responsabilitats i, alhora, potenciant el treball en equip a través d'una disposició física estratègica i diàfana.

4. La gestió dels clients persones jurídiques a través de la creació d'un departament específic d'empreses que, com a objectiu d'especial interès, assessora sobre pòlisses col·lectives de salut.

Als canvis esmentats, s'hi ha afegit la signatura al llarg de 2018 d'acords de col·laboració amb diverses entitats que permetran eixamplar la base de clients de la corredoria: Munitec Activa, Zinkcare, Federació Catalana de Caça i Proliga.

El resultat de tot això i del treball en equip del personal de la corredoria ha fet que Medicorasse hagi superat l'any 2018 els 78 milions d'euros de primes intermediades.

Ha estat un any ple de transformacions que han facilitat el camí de la corredoria cap a la cimentació d'una nova etapa en què la peça clau ha estat afegir valor a l'entorn assegurador dels clients.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM