MAGDA CAMPINS | Vocal de la Junta de Govern

Estudi de la Professió Mèdica
(2017-2018)


Els professionals valoren satisfactòriament la relació amb els pacients i companys, mentre creix el distanciament amb l'organització on treballen

En el marc de la 18a Jornada d'Estiu de la Professió Mèdica celebrada a Puigcerdà el juliol de 2018, es van presentar les principals conclusions de l'Estudi de la Professió Mèdica (2017-2018). La majoria de professionals mostren en l'enquesta un alt grau de vocació i compromís: el 85 % tornarien a fer la carrera de Medicina (gràfic 1). També deixen constància dels principals problemes que els afecten i que els generen insatisfacció, com són la precarietat laboral o la manca de control i de llibertat per prendre determinades decisions que sovint topen amb les prioritats de les organitzacions on treballen.

Grau de llibertat per prendre decisions

El grau de llibertat que els metges perceben per prendre decisions sobre aspectes organitzatius de les institucions on treballen obté una puntuació de 4,3 en un barem d'entre 0 i 10. En canvi, consideren que a l'hora de prendre decisions respecte als pacients és de 7,7 (gràfic 2).

També es constata la pèrdua del nivell de control percebuda en relació amb diferents aspectes concrets de la seva tasca diària (gràfic 3). Creuen tenir menys control en aspectes relacionats amb l'organització que en els relacionats amb l'acte mèdic.

Conflictes d'interessos

El 90 % dels enquestats afirmen que experimenten, amb més o menys freqüència, conflictes d'interessos entre el que ells consideren que han de fer amb els pacients i les directrius i les prioritats de les organitzacions on treballen (gràfic 4).

Grau de satisfacció

Els professionals també experimenten un distanciament entre el grau de satisfacció en aspectes organitzatius, que és inferior en aspectes com la disponibilitat de temps i recursos per a la formació, la càrrega assistencial, el salari o les perspectives de promoció. En canvi, la satisfacció és més elevada en aspectes com l'especialitat triada o el desenvolupament professional (gràfic 5).

Valoració dels professionals

El 75 % dels metges i metgesses consideren que la ciutadania en general té una bona imatge dels professionals (gràfic 6). En canvi, tan sols el 51 % dels professionals se senten ben valorats per l'organització on treballen, cosa que contrasta amb el 92 % dels metges que consideren que els seus companys i els pacients els valoren positivament.

Metgesses als càrrecs de responsabilitat

Només el 4 % de les metgesses tenen responsabilitat en càrrecs de direcció davant del 14,5 % dels homes. En el cas de coordinació, els percentatges són de l'11,2 % de dones respecte al 15,4 % de homes (gràfic 7).COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM