Informe sobre demografia col·legial 2018


Continua la feminització de la professió, amb un 52 % de dones, augmenta el nombre de col·legiats en situació de jubilació i també de metges nascuts a l'estranger

Un any més, la piràmide d'edat mostra una col·legiació feminitzada. Només en els estrats de més edat la majoria és masculina. La mitjana d'edat augmenta fins als 50,2 anys.

El 2018 tanca amb un 3 % més de col·legiats. Augmenta el nombre d'altes MIR, però sobretot augmenta el dels metges que es col·legien, però no per fer l'especialitat (les anomenades "altes no MIR"). Les baixes també augmenten, bàsicament pels trasllats de província o a l'estranger. Finalment, cal destacar que, per segon any consecutiu, més de 400 professionals es beneficien de les exempcions de quota per maternitat/paternitat.

El nombre de metges nascuts a l'estranger continua augmentant i actualment representa el 20 % de la col·legiació. El creixement que ha experimentat aquest col·lectiu (de mitjana, un 4,9 % anual, els últims cinc anys) és clarament superior als metges nascuts a Catalunya (1,2 % de mitjana) i als de la resta de l'Estat espanyol (2,5 %). L'impacte d'aquest augment s'ha vist en les altes no MIR, que han passat de representar una quarta part del total d'altes fa cinc anys a ser-ne el 43 % enguany. Cal recordar que els estrangers suposen tres de cada quatre noves col·legiacions no MIR.

El col·lectiu de metges sènior continua a l'alça. L'any passat l'11,5 % de la col·legiació es considerava jubilada. Enguany són el 15,6 %. Aquest augment es deu bàsicament a la modificació de la mitjana d'edat en la qual, d'acord amb estudis interns, es considera que un metge es jubila (de 68 anys l'any anterior a 66 anys el 2018).

Les dades han estat recopilades i analitzades pel Gabinet d'Estudis Col·legials.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM