MÀRIUS MORLANS | President del CEIC del CoMB

El Comitè Ètic d'Investigació Clínica aprova tres projectes de recerca

El Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) del CoMB avalua els aspectes ètics, legals i metodològics de projectes de recerca, amb l'excepció dels assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris. El seu àmbit d'actuació comprèn les consultes mèdiques el responsable sanitari de les quals sigui un metge col·legiat al CoMB, així com el mateix Col·legi de Metges de Barcelona.

Al llarg de l'any s'han avaluat i aprovat tres projectes de recerca promoguts pel Servei de Responsabilitat Professional sobre la seguretat clínica i la responsabilitat professional en oftalmologia, els aspectes medicolegals en les residències geriàtriques a Catalunya i el metge com a segona víctima en els casos de reclamació per presumpta responsabilitat professional per mala praxi.

Una de les tasques del CEIC és de vetllar pel respecte dels drets de les persones que són subjecte de la recerca, com la deguda confidencialitat que garanteixi el tractament anònim dels registres de dades.

El CEIC es va constituir la tardor de 2016 i està acreditat per la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària. Està constituït per 10 membres, entre professionals sanitaris i no sanitaris.

Projectes de recerca aprovats pel CEIC

La seguretat clínica i la responsabilitat professional en oftalmologia

Els aspectes medicolegals en les residències geriàtriques a Catalunya

El metge como a segona víctima en els casos de reclamació per presumpta responsabilitat professional per mala praxiCOMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM