Adaptació al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades


Des del 25 de maig de 2018 és d'obligat compliment el nou reglament europeu de protecció de dades. Els experts dels Serveis Jurídics del Col·legi han informat els col·legiats al llarg de l'any en diverses sessions sobre els aspectes més sensibles de la normativa i van presentar una petita guia d'actuació per adaptar-se a la nova llei:

 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM