Els nous reptes en l'atenció sociosanitària


La Jornada de Debat anual deixa palès que cal augmentar el nombre de professionals i les unitats docents de geriatria

Sisena Jornada de Debat de l'Àmbit Sociosanitari.

 

A la sisena Jornada de Debat de l'Àmbit Sociosanitari, "Nous reptes en l'atenció sociosanitària", celebrada el 10 de maig de 2018, la directora de l'Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, Neus Sáiz, va avaluar l'evolució de l'activitat dels centres sociosanitaris (CSS) en els darrers 30 anys. Sáiz va concloure que queda molt camí per fer i que serà fonamental la resiliència.

Per altra banda, el director assistencial de Recerca i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili, Marco Inzitari, ens parlà del lideratge en l'atenció intermèdia, tant des de fora, fonamental en les transicions, com des de dintre dels equips, fent èmfasi sobre l'assertivitat, la comunicació i l'apoderament dels professionals, en la mesura que els metges estan preparats per compartir i cedir lideratges.

La infermera geriàtrica, Íngrid Bullich, va tractar la valoració de la complexitat als CSS, tot qüestionant si la valoració ha de ser igual a tots els àmbits, i si hi ha prou infermeres, prou formació i prou suport, tenint en compte que la complexitat està determinada per la clínica, el suport social i el sistema.

Finalment, el director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i director del Pla Director Sociosanitari, Sebastià Santaeugènia, va cloure la Jornada tot reflexionant sobre els canvis demogràfics (envelliment de la població i jubilació dels pares de la geriatria), i sobre la necessitat d'augmentar el nombre de professionals de coneixement ampli (MI, geriatria i família). Santaeugènia va destacar que caldran més unitats docents en geriatria i més formació de pregrau. Això implicarà un repartiment de recursos sobre la base de l'esforç, ajustar els recursos al territori amb diferents indicadors segons el perfil i destacar el paper fonamental de l'atenció intermèdia com a element clau en el futur tractament de persones amb patologies cròniques i complexes.

L'assistència a persones en situació de final de vida

La Junta de Govern va aprovar el Document de Posició sobre "L'assistència a persones en situació de final de vida", el mes de juny, redactat finalment pel president de la Comissió de Deontologia del CoMB, Josep Terés, amb qui van col·laborar diferents experts, també de la Secció de Metges de l'Àmbit Sociosanitari del CoMB. Al document es destaca la importància de l'atenció integral, integrada i digna al final de la vida, amb especial incidència en la necessitat de planificar decisions anticipadament, amb el pacient i la família, i de respectar, sempre que sigui possible, els seus desitjos. A més, es reclama als poders públics i als responsables d'institucions i organitzacions sanitàries i assistencials que prioritzin recursos econòmics i formatius per fer-ho possible.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM