ELVIRA BISBE | Vicepresidenta del CoMB

Els nous reptes dels professionals en l'àmbit assistencial

Per tal de poder analitzar els nous reptes professionals i vehicular les propostes de millora dels diferents àmbits assistencials, la Junta de Govern del CoMB s'ha distribuït les tasques en quatre eixos d'actuació: l'atenció primària, l'hospitalària, el sociosanitari i el de la medicina privada.

Tant els professionals d'hospitals com els de l'atenció primària han mostrat durant l'any 2018 el seu malestar respecte a les condicions professionals i retributives. La Junta de Govern ha reiterat també la denúncia que manquen més recursos humans i econòmics per fer viable i sostenible el sistema sanitari a Catalunya.

Els professionals de l'atenció primària van posar fi a les seves mobilitzacions a finals de novembre amb un acord signat amb l'Institut Català de la Salut (ICS). Esperem que aquests acords es desenvolupin i comportin canvis reals que millorin el malestar del col·lectiu.

Els professionals d'hospitals concertats també es van mobilitzar en el mateix sentit i van aconseguir un acord a principis de 2019, en el qual per primera vegada es reconeix la necessitat d'un espai propi de negociació per als metges.

Un altre dels àmbits d'actuació de la Junta ha estat el de l'atenció sociosanitària. Els seus professionals van plantejar en la Sisena Jornada de Debat, els nous reptes que han d'afrontar i van deixar clar que cal una coordinació més fluïda amb l'atenció primària i hospitalària, i van destacar el seu paper clau en el tractament de persones amb patologies cròniques i complexes.

Els metges de la medicina privada han obert el debat de com tractar la informació clínica del pacient i l'impacte de la nova normativa europea en matèria de protecció de dades. Per tal de fer front a aquest canvi, es va fer una jornada en la qual els metges del sector van incidir per fer realitat un nou paradigma en el qual el pacient és el portador de la seva informació clínica i té un paper actiu a l'hora de decidir quines dades comparteix i com aquestes poden ser d'accés segur entre els diferents centres.

De tota manera, per fer front als nous reptes els metges de tots els àmbits necessitem polítiques de conciliació de la vida professional i personal, millorar els instruments de gestió clínica i organitzativa i un augment clar de la participació dels facultatius en les decisions dels centres.

Finalment, cal destacar que el 2018 es van generar dos Documents de Posició molt importants: d'una banda el document sobre "Principis i deures en l'exercici de la Direcció Mèdica", en el qual es defineixen els aspectes ètics de les responsabilitats lligades a l'exercici de la direcció mèdica i s'ofereixen criteris de referència que poden ser útils en situacions de conflicte. Per altra banda, es va publicar el document sobre "L'assistència a persones en situació de final de vida", en el qual es defensa que l'eventual regulació de l'eutanàsia no ha de deixar de banda la necessitat urgent de garantir l'atenció pal·liativa integral a les persones que es troben en situació de final de vida.

La Junta de Govern continuarà treballant per millorar les condicions dels professionals dels diferents àmbits assistencials.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM