Qui som i com som

 

Gabinet d'Estudis Col·legials

Informe sobre demografia col·legial 2016

El nombre d'altes continua augmentant, la fuga de metges és un fet aïllat, el saldo migratori continua sent clarament positiu i la feminització de la professió es consolida

Les dades de demografia col·legial presenten nous escenaris i reptes de futur. Primer, la major presència de dones entre els col·legiats es consolida. Segon, les altes de metges nascuts a Catalunya superen en les dels nascuts a l'estranger per primer cop en els últims deu anys. Finalment, en la pròxima dècada es pot produir un dels reptes més importants per a la demografia col·legial: la jubilació de més de 9.000 metges.

La piràmide poblacional mostra dos fenòmens clars. D'una banda, l'envelliment. Un terç del total dels metges col·legiats es troba en la franja de 55 a 70 anys. La mitjana d'edat segueix pujant degut a les cohorts nascudes entre els anys cinquanta i seixanta. D'altra banda, el tomb produït el 2015 es consolida amb un 50,9 % de dones col·legiades. Aquestes continuen tenint una mitjana d'edat de quasi deu anys menys que els homes.

Per primer cop en els últims deu anys, la majoria de nous col·legiats han nascut a Catalunya. L'arribada de metges estrangers ha minvat en els últims quatre anys fins a estabilitzar-se al voltant del 40 % de les noves col·legiacions. El percentatge de metges nascuts a Catalunya torna a valors de 2007 i el dels metges de la resta d'Espanya ja representa 1 de cada 4 noves col·legiacions.

En conjunt, de cada 10 col·legiats, 6 són nascuts a Catalunya, 2 a la resta d'Espanya i 2 a l'estranger. Tot i l'augment en nombre absolut, el percentatge de metges nascuts a Catalunya retrocedeix lleugerament mentre que augmenta el del conjunt d'estrangers i de la resta d'Espanya.

Les altes MIR van perdent pes dins del total d'altes, però en nombre absolut no han parat d'augmentar. El 2013 representaven el 60 % de noves altes i enguany el 51 %. Augmenten els metges que no cursen el MIR, majoritàriament d'origen estranger, un 20 % interanual des del 2013.

Les baixes disminueixen i milloren el balanç anual. Les baixes per trasllat a l'estranger cauen un 16 %. La majoria (66 %) són metges estrangers que retornen al seu país (Argentina, Colòmbia i Perú, principalment).

A partir del 2017, les jubilacions no pararan d'augmentar. A partir del 2019, aquestes ja superaran el mig miler i els anys 2026-2027 superaran el miler anual.

Conclusions

El nombre d'altes continua augmentant i la fuga de metges és un fet aïllat. El saldo migratori continua sent clarament positiu. La feminització de la professió es consolida i l'envelliment de la professió mèdica planteja un clar repte de futur: fer front a la jubilació de la generació dels seixanta.
COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH