Debat Sanitari

 

Manifest dels col·legis professionals sanitaris en defensa d'una sanitat pública i de qualitat

Jaume Padrós

"Els col·legis professionals sanitaris vam denunciar en un document que la insuficiència de recursos ha afectat especialment el capítol d'inversions i les retribucions dels professionals"

El CoMB reivindica els sectors de la medicina privada i l'assegurador sanitari

Ramon Torné

"El Col·legi s'ha dirigit a l'Administració sanitària per demanar una Taula de Treball amb les companyies del sector per tal de trobar fórmules que donin estabilitat als contractes dels facultatius amb les entitats"

Propostes per a la millora de la participació dels metges de l'ICS en la gestió dels centres

Lluís Esteve i Anna Carreres

"En l'acord, promogut pel CoMB, es va consensuar la creació d'una comissió de treball per tractar, millorar i reconèixer aspectes com l'autonomia de gestió, el lideratge professional, el disseny de procediments de participació en l'elecció de la Direcció Mèdica o de la Direcció d'equip, i la racionalització de les estructures organitzatives"

Accions per apropar els serveis col·legials als centres de treball dels metges

Jaume Sellarès

"Establir una relació més propera i directa amb els metges i metgesses, donar a conèixer les activitats que el Col·legi du a terme i conèixer les opinions, expectatives i demandes dels col·legiats respecte al'entitat són els tres eixos de treball de la Unitat de Participació"

Els representants dels metges del Clínic demanen l'empara del CoMB pel tractament rebut al Parlament

Àngels Escorsell i Antoni Trilla

"Els dos òrgans de representació professional de l'Hospital Clínic van demanar l'empara del Col·legi per sol·licitar als diputats que s'informessin de manera adient, àmplia i contrastada, abans de posar en dubte l'honorabilitat dels facultatius"

COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH