INFORME ANUAL 2009

Debat sobre la professió

 • Crisi econòmica i pressupostària, defensa de la qualitat assistencial i lideratge dels metges.
  Miquel Vilardell

  El maneig de la crisi al sector salut necessitarà la participació i la implicació dels metges. Creiem que és el moment que els responsables de les organitzacions sanitàries i de l'Administració comptin amb els metges a través d'un diàleg obert i sincer

 • La Llei Òmnibus estatal i la nova plataforma electrònica de serveis del COMB.
  Jaume Aubia i Ignasi Pidevall

  Des del COMB hem impulsat i creat tècnicament un cercador electrònic de metges de tots els col·legis de metges catalans, al qual s'accedirà des del nou web del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

 • La posició del COMB en les regulacions especials per al reconeixement del títol d'especialista.
  Jaume Padrós, Marc Soler i Bernat Goula

  Hi ha un col·lectiu de metges, denominats MESTO, formats al nostre país com a especialistes que, malgrat que fa molts anys que exerceixen com a especialistes en àmbits públics i privats, no han obtingut el reconeixement oficial de la seva especialitat i quin nombre i principals característiques han estat analitzats pel COMB en un estudi realitzat al llarg de l'any 2009

 • Atenció primària: potenciar el professionalisme, la qualitat assistencial i la capacitat d'autoregulació dels metges.
  Lurdes Alonso, Josep Maria Benet, Mireia Sans i Jaume Sellarès

  És voluntat de la Junta de Govern continuar unint esforços amb altres organitzacions professionals i científiques en la defensa dels valors professionals i la qualitat assistencial i, d'una manera especial, volem destacar la col·laboració amb la CAMFiC

 • Nous reptes dels metges d'hospital.
  Elvira Bisbe, Roser Garcia Guasch, Jaume Roigé, Gustavo Tolchinsky, Enric Roche i Joaquim Camps

  En el moment actual, els aspectes que més preocupen els metges d'hospital són la crisi al sector sanitari i les possibles "solucions", sobretot la influència de la retallada pressupostària en la pressió assistencial, la qualitat de l'acte mèdic, les prestacions sanitàries, la formació continuada i les retribucions (carrera professional, DPO)

 • La Junta de Govern endega el procés d'elaboració d'un cens de consultes mèdiques.
  Ramon Torné

  La Secció Col·legial d'Assegurança Lliure vol que els requisits se simplifiquin més i que la responsabilitat acreditadora es traspassi al COMB

 • Detecció i diagnòstic de la violència de gènere: bona praxi mèdica.
  Pilar Arrizabalaga

  La recerca i la formació dels professionals en les consultes de primària, salut mental i salut sexual i reproductiva són prioritats en l'atenció i la rehabilitació de les víctimes de la violència de gènere

 • La necessitat de la col·legiació mèdica universal a Espanya.
  Ricard Gutiérrez

  Tot això ens condueix a la necessitat que la col·legiació mèdica a Espanya ha de ser universal per a tots els metges, ja que aquesta universalitat és bona, convenient i necessària per als ciutadans, per als metges i per a l'Administració

 • Revitalització col·legial al territori.
  Jaume Padrós

  Aquesta voluntat de ser present al territori liderada pel president Vilardell permet conèixer de més a prop les necessitats dels metges que treballen en diferents àmbits. Perquè, més enllà de la conurbació metropolitana, són significatives i importants les altres formes d'exercici, com les existents als hospitals comarcals i l'atenció primària, especialment rural

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich