INFORME ANUAL 2009

Deontologia mèdica

  • La llei de la interrupció de la gestació i la persona menor.
    Màrius Morlans

    Els codis de deontologia són un model d’autoregulació. En el nostre, per poder garantir l’assistència, vàrem donar prioritat al dret a decidir de la persona menor quan és competent. En el cas de la interrupció de la gestació, quan l’adolescent capacitada per decidir es troba sola, sense el suport familiar, i argumenta les conseqüències negatives de fer-ho saber als pares, té dret que es respecti la seva intimitat

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich