Sistema Sanitari Públic

L’Insitut Català de la Salut

L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb 41.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el territori.

L’ICS és una empresa adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i està organitzada en 9 gerències territorials i el seu Centre Corporatiu.

En l’àmbit de l’atenció primaria, l’ICS gestiona:

  • 283 equips d’atenció primària (EAP).
  • Participa en el Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSE), juntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona, que té tres EAP (EAP Compte Borrell, EAP Casanovas i EAP Les Corts).
  • Participa en el Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP), juntament amb l’Ajuntament de Castelldefels, que té un EAP (EAP Can Bou).

En l’àmbit hospitalari, l’ICS gestiona 8 hospitals:

Treballar a l’ICS