República bananera. Actualidad de un tópico medio serio medio cómico

República bananera. Actualidad de un tópico medio serio medio cómico

Autor: Dr. Joan Martí Masias

Editorial Planeta S.A.U. Col·lecció Universo de Letras. 2022
172 pàgines. Assaig. Rústica.
ISBN: 978-84-1913-8873 eBook: 978-84-1913-9641
14€
Correu de l’autor: 7932jmm@comb.cat

Descarregar fragment
Aquest és un assaig sobre el període oligàrquic d’Amèrica llatina entre 1850 i 1930, quan apareixen les primeres i literals repúbliques bananeres, països sorgits del colonialisme, endeutats, que han de cedir l’explotació de les seves matèries primeres i de les bananes a les oligarquies internacionals. La redistribució d’uns ingressos minsos dona pas -aviat farà cent anys- a l’aparició de les dictadures militars i a una gestió pública, política i econòmica, que encara perduren.

L’autor explica els efectes de la colonització europea i els successius processos d’adaptació de l’Amèrica central a les oligarquies per tal de sobreviure i mantenir la identitat social i dels territoris. Planteja els elements que hi intervenen, sense dogmes ideològics.

Es tracta d’una obra estructurada en catorze capítols breus, precedits d’una introducció i acompanyats al final d’una extensa bibliografia que posa en valor una autèntica lliçó sobre el tema.

L’annex amb què clou el llibre és un florilegi de textos molt breus i interessants d’autors d’entre els segles XVI i XIX, que complementen el coneixement sobre les conseqüències de la colonització. Com a metge en destacaria els que fan referència al contagi de la verola.
Joan Martí Masias

Nascut a Barcelona l’any 1948, resideix a Sabadell, ciutat on cursa els primers estudis i el batxillerat. Estudia Medicina a la UB i es llicencia el 1973. Posteriorment, és MIR de Medicina Interna als hospitals de Vall d’Hebron i de Sabadell, i especialista el 1978. Es doctora en Medicina per la UAB el 1992, universitat en què obté mencions d’Història Moderna i Contemporània. Exerceix a l’Hospital Parc Taulí i a l’ICS de Sabadell fins la seva jubilació; ha publicat diversos articles científics. Aficionat a la història, la música, la pintura, el senderisme i el billar, s’ha format al taller d’escriptura del CoMB i és autor d’una antologia de textos i de relats curts. Aquesta obra d’ara és fruit dels seus coneixements d’història i de la necessitat d’escriure.