Història de la Medicina Catalana

Història de la Medicina Catalana

Autor: Dr. Jacint Corbella i Corbella

1.182 pàgines (obra completa). Cartoné. 2016 (1) i 2017 (2)
Edicions Dau
ISBN: 978-84-944765-1-8 (vol. 1) i 978-84-944765-4-9 (vol. 2)
60€
Correu de l’autor: jacintcorbella@ub.edu

Descarregar fragment
Aquesta obra és la més important editada fins ara sobre la història de la medicina catalana en el seu conjunt, des del paleolític fins l’actualitat. En els dos volums que integren el manual, l’autor hi ha abocat a doll els ingents coneixements que té sobre aquesta matèria, adquirits al llarg de més de cinquanta anys d’estudi i recerca, i expliquen la història de la sanitat en clau catalana. El títol, però, pot ser equívoc, perquè no ens descriu només la història de la medicina sinó també de diverses ciències de la salut, i no només de Catalunya, sinó dels Països Catalans.

Els dos toms constitueixen una obra tan útil per a l’erudit com per a tots els que volen conèixer la història de la seva professió i dels seus personatges, i contextualitzar el seu exercici actual. L’estudiós disposa de bibliografia al final de cada capítol, per a ampliar conceptes i referències.

Estem davant d’una obra de gran magnitud, que tindrà molts anys de vigència i que tot professional o estudiant d’alguna d’aquestes ciències hauria de tenir a mà, ja que esdevé de consulta obligada.
Jacint Corbella i Corbella

Jacint Corbella i Corbella neix a Manresa el 25 de gener de 1937 i s’exilia a França amb la seva família. Cursa el batxillerat i medicina a Barcelona, on es llicencia el 1960 i doctora el 1965. Du a terme activitat assistencial, pràctica forense i és catedràtic de medicina legal i toxicologia de la UB el 1976. La seva llarga activitat docent en història de la medicina, medicina legal, toxicologia i medicina del treball, l’han dut a escriure més d’un miler de treballs i a dirigir més de cent tesis doctorals. És el promotor de les publicacions del Seminari Pere Mata de la UB i director de la revista Gimbernat. Fundador de la Societat Catalana d’Història de la Medicina i ànima de molts dels seus congressos, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina, de la de Farmàcia, de l’Acadèmia de Veterinària i de l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment té nous projectes, noves fites a assolir i voluntat d’atènyer-les.