Generación Silver. Un nuevo estilo de vida. ¡Ahora empieza lo mejor!

Generación Silver. Un nuevo estilo de vida. ¡Ahora empieza lo mejor!

Autor: Dr. Antoni M. Lluch Pérez

Editorial Almuzara
237 pàgines. Assaig. Rústica
ISBN: 978-84-18346-61-3
18,03€ (5,29€ digital)
Correo del autor: 15659alp@comb.cat

Descarregar fragment
Des del darrer tombant de segle s’ha posat de moda batejar les generacions amb un nom. A l’anomenada “generació Silver” se li dediquen el títol i l’obra, un assaig destinat a les persones del tram d’edat que precedeix i segueix la jubilació oficial, entre els 56 i 74 anys.
Es tracta d’un llibre dels anomenats d’autoajuda, que fa una extensa reflexió sobre les condicions de vida que ha tingut aquest segment de població, la qualitat vital que encara gaudeix i també sobre quines possibilitats li poden permetre un envelliment responsable i saludable. L’autor es basa en la pròpia experiència, l’observació i en la lectura de més 200 treballs científics; per tant estem davant d’una obra de contingut rigorós.
El Dr. Lluch inicia el volum amb una introducció autobiogràfica i de reflexió sobre el futur propi. Tot seguit inclou un breu capítol d’admonició a uns lectors que hom suposa que es troben en aquesta etapa de l’existència. En sis capítols de tres a cinc apartats cadascun exposa orientacions sobre aspectes diferents per aconseguir una millor qualitat de vida, ben argumentats. Cada part acaba amb un requadre de síntesi. Al final trobem un resum amb tots els consells a tall de recordatori final i una extensa bibliografia
És un llibre molt recomanable de llegir per tots els que es trobin en la darrera etapa de l’exercici professional, àdhuc pels que ja l’han ultrapassat.
Toni Lluch

Neix a Barcelona el 20 de novembre de 1956. Fa els primers estudis a
l’Escola Montessori i a l’Escola Pia. Posteriorment cursa Medicina a la UB
i es llicencia el 1980. Especialista en Estomatologia l’any 1982, tot
seguit inicia el seu exercici privat. Doctor en Odontologia per la UIC el
2013. Dedicat també a la formació universitària, en aquest àmbit esdevé cap de l’Àrea Integrada i president del Comitè d’Ètica Assistencial, i director mèdic de la Clínica Universitària d’Odontologia de la UIC. Membre actiu d’organitzacions sanitàries, participa en moltes activitats acadèmiques i és autor prolífic d’articles del seu camp de coneixement. També és divulgador científic en la premsa generalista, molt actiu a les xarxes i sistemes multimèdia. Interessat en les arts i les humanitats, ha seguit un curs d’escriptura literària, essent un dels autors de “15 miradas a la soledad” (2021). Ara ens presenta aquesta obra amb la seva única signatura.