Avantatges i descomptes

Habitatge

Medilloguem

Medilloguem

Servei inmobiliaria integral

Medilloguem proporciona assessorament en la gestió del lloguer d’habitatges per a qui tingui béns immobles en propietat i els vulguin destinar al lloguer, i també per a qui vulgui llogar un pis en les millors condicions.

Medilloguem s’encarrega dels tràmits de la gestió del lloguer entre propietaris i llogaters, i els acompanya durant el procés amb confiança i transparència i amb un servei personalitzat. 

Els professionals de Medilloguem són experts en el sector, amb un gran coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer o compra d’una propietat, prioritzant sempre el benefici mutu en totes les negociacions perquè els acords siguin beneficiosos i satisfactoris per ambdues parts.

 

Ofereix:

- Abans de posar en lloguer l'immoble es realitza una inspecció amb estudi de deficiències i avantatges de la propietat. Medilloguem fa les recomanacions oportunes al propietari per millorar la presentació de l’immoble i proposa preu i condicions de lloguer. Sempre amb l’aprovació i supervisió del propietari, qui decidirà i estarà informat en tot moment.

- El propietari està informat en tot moment de totes les gestions que sorgeixen a partir de la publicació de l’immoble als principals portals immobiliaris.

- Selecció acurada de l’inquilí més adequat per al lloguer de la propietat i presentació al propietari per a la seva aprovació final.

- En el moment de l’entrega de l’immoble i per tal de deixar constància del seu estat, juntament amb el contracte d’arrendament s’annexa un reportatge fotogràfic i un inventari dels mobles i estris segons el cas.

- Medilloguem s’encarrega de la redacció del contracte, l’acompanyament en la signatura, el lliurament de l’habitatge, l’emissió i la recollida de rebuts, el seguiment del pagament del lloguer, la gestió dels subministraments, la solució de tots els incidents, avaries i problemes que poden sorgir durant el contracte i la intermediació amb la companyia asseguradora en cas d'accident.

- Una vegada finalitzat el contracte, es fa una comprovació de l’estat de la propietat, es revisa l'inventari i s’actua segons contracte. Abans de tornar a llogar l’immoble, es realitzen reparacions si fos necessari i es fa una neteja, i es deixa el pis llest per al proper inquilí o per al retorn al seu propietari.

 

Per a més informació:

Medilloguem 
medilloguem@med.es
Tel. 93 567 88 19

Localitza un avantatge: