COVID-19

Posem a disposició dels col·legiats serveis i recursos de suport i ajuda per a situacions derivades de la COVID-19

Informació actualitzada facilitada per autoritats sanitàries i científiques nacionals i internacionals, així com informes i estudis

Informació sobre la vacuna i les seves característiques, i sobre l’estratègia de vacunació per als professionals sanitaris de Catalunya

Vídeos i webinars amb recomanacions de salut laboral, protecció social, salut mental, addiccions i benestar emocional

Ajuts específics del programa de protecció social per a situacions de dependència derivades de la COVID-19