Notícies

Nous criteris d’inclusió per a la consideració de casos clínics sospitosos de COVID-19

Els criteris que defineixen els casos que han de ser considerats sospitosos de COVID-19 estan en permanent revisió i es modifiquen en funció de l’evolució de l’epidèmia i dels nous coneixements. 

És per això que les autoritats sanitàries acaben d’ampliar les zones geogràfiques considerades de risc al Procediment d’Actuació que adrecen als professionals de la salut. S’hi afegeixen les regions italianes de Llombardia, Vèneto, Emília-Romanya i Piamont com a àrees amb evidència de transmissió comunitària, que se sumen a la Xina, Corea del Sud, Japó, Singapur i Iran.

Així doncs, a dia d’avui, s’han de considerar casos en investigació de COVID-19 (casos sospitosos) els que compleixin algun dels següents criteris:

 

A. Qualsevol persona amb un quadre clínic compatible amb infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels símptomes següents: tos, febre, disnea de qualsevol gravetat).

+

En els 14 dies previs a l’inici dels símptomes compleix qualsevol dels següents criteris epidemiològics: 

  • Història de viatge a àrees amb evidència de transmissió comunitària (Xina, Corea del Sud, Japó, Singapur, Iran i les regions italianes de Lombardia, Vèneto, Emília-Romanya i Piamont)
  • Història de contacte estret amb un cas probable o confirmat.

 

B. Qualsevol persona que es troba hospitalitzada per una infecció respiratòria aguda amb criteris de gravetat (pneumònia, síndrome de distrès respiratori agut, fallada multiorgànica, shock sèptic, ingrés en UCI o mort) en què s’hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses que puguin justificar el quadre (resultats negatius com a mínim per a Panel Multiplex de Virus respiratoris, incloent grip).

 

Informació completa actualitzada sobre Procediment d’Actuació: