Notícies

Cooperar

La Secció de Metges Cooperadors del CoMB convida els col·legiats a participar en una enquesta per donar resposta a les seves inquietuds

La nova Junta de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors del CoMB, que presideix el metge Iñaki Alegria, posa en marxa un projecte de renovació per al qual vol conèixer l’opinió dels col·legiats i col·legiades per tal de dissenyar accions i iniciatives que donin resposta a les seves inquietuds i necessitats. Des de la secció, també es vol convidar els companys i companyes interessats en l’àmbit de la cooperació a formar-hi part i a participar en les iniciatives i projectes que s’hi duguin a terme.

Per tal de poder dur a terme aquesta tasca, la Junta de la Secció de Metges Cooperadors del CoMB anima tots els col·legiats i col·legiades del CoMB que hi estiguin interessats a respondre una breu enquesta:

Accés a l'enquesta

Entre els objectius de la Secció de Metges Cooperadors del CoMB destaca facilitar la cooperació a les persones col·legiades i oferir-los suport a través de:

  • Informació i formació prèvia a la sortida a terreny: llistat de centres validats per a estades i rotacions (avalats amb un segell de qualitat CoMB), formació validada, tramitació de permisos i assegurances...
  • Ajuts a la cooperació a través de les Beques Dr. Bada
  • Accions per millorar les condicions dels metges i metgesses com a cooperants
  • Sensibilització a través de conferències, jornades, etc.

Informació sobre la Secció Col·legial de Metges Cooperadors del CoMB i sobre com donar-s’hi d’alta