Notícies

Enviament de dades al “Registro Estatal de Profesionales Sanitarios”

Informació d’interès per a centres i consultes mèdiques que han d’enviar les dades.
 
El Ministerio de Sanidad ha posat en funcionament el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) que preveu la incorporació de les dades dels professionals sanitaris que presten serveis en territori espanyol amb la finalitat de facilitar la planificació de les necessitats de professionals sanitaris i per a coordinar les polítiques de RRHH en el Sistema Nacional de Salud.
 
A més dels Col·legis professionals, els serveis de salut, entitats asseguradores i altres entitats, els responsables dels centres sanitaris privats han d’enviar al REPS abans del 23 de setembre de 2018 les dades dels professionals sanitaris que presten serveis en aquests centres. Alguns centres ja han estat requerits per el Ministerio de Sanidad en aquests termes.
 
Davant dels dubtes d’alguns col·legiats -alhora responsables de centres sanitaris- el CoMB informa que:
 
Els centres sanitaris i consultes (també les unipersonals) estan obligats a comunicar al REPS les dades dels professionals que hi presten serveis. Les dades mínimes que cal incorporar son les següents: nom i cognoms, DNI o TIE, mitjà de comunicació (adreça electrònica o postal), situació professional i exercici professional (tipus de professional sanitari, tipus de contracte, horari, funcions i treball per compte aliè o autònom). 
 
- És responsabilitat del centre sanitari comprovar la veracitat de les dades abans de comunicar-les, pel que és recomanable que el centre contrasti la informació que remet al REPS amb el propi professional.
 
- També és recomanable abans d’enviar el formulari, que el centre sanitari consulti amb el seu assessor jurídic/laboral per a verificar que les dades relatives al tipus de vincle contractual dels professionals que presten serveis en el centre, principalment els professionals per compte propi (col·laboradors autònoms), s’ajusten a la situació contractual adient.
 
- Per a efectuar les comunicacions de les dades els centres i consultes han de:
 
  • 1. Designar un representant al REPS completant, signant electrònicament i remetent al Ministerio de Sanidad el següent formulari. Si no disposeu del certificat digital per a la signatura electrònica podeu adreçar-vos a la Unitat d’Atenció al Col·legiat del CoMB (Tel. 935.678.888) o bé demanar cita prèvia. El formulari es pot enviar a la bústia de contacte del Ministerio o per correu electrònic a l’adreça reps@mscbs.es
  • 2. Completar el següent fitxer excel. Si teniu dubtes alhora de completar el fitxer us recomanem que consulteu al vostre assessor jurídic/laboral el qual pot disposar de les dades que es demanen. També podeu adreçar-vos directament al REPS. La comunicació d'aquest fitxer l’ha de fer l’interessat i s'efectuarà a través de l'accés que el Ministerio de Sanidad us facilitarà al Portal Web REPS. 
 
La plana web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social proporciona tota la informació complerta del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios i que podeu consultar aquí.