Notícies

Els metges del CoMB ja poden emetre receptes mèdiques electròniques privades

Els metges del CoMB ja poden emetre receptes mèdiques electròniques privades

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ofereix als seus col·legiats l’accés a la plataforma Recepta Mèdica Privada electrònica (REMPe), que permet emetre receptes mèdiques electròniques privades per a la seva dispensació a les oficines de farmàcia de Catalunya i de la resta de l’Estat. L’objectiu del CoMB és facilitar la pràctica professional –tant presencial com a distància- i oferir més seguretat i garanties en l’acte de prescripció de medicaments.

A tal efecte, el CoMB ha subscrit un contracte amb l’empresa titular de REMPe i prestadora del servei, Digital Prescription Services, S.A. (DPS), per oferir aquest servei de manera gratuïta i il·limitada, tot assumint-ne el cost el CoMB. REMPe és una aplicació homologada que compleix amb el Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, de recepta mèdica i ordres de dispensació.

Els col·legiats que vulguin utilitzar REMPe han de donar-se d’alta a la plataforma accedint-hi a través de l’Àrea Privada des del web del CoMB (pestanya “Recepta privada” i “E-RECEPTA PRIVADA”). El CoMB autoritzarà l'alta com a usuaris del sistema als metges que així ho sol·licitin, exceptuant aquells que es  trobin sense exercici per motiu d’inhabilitació o suspensió de l’exercici per decisió col·legial o judicial, per no disposar de permís de treball, o per altres motius que impedeixin l’exercici professional. Els usuaris seran donats de baixa de la plataforma si causen baixa del CoMB o es passa a tenir la condició de col·legiat sense exercici per algun dels motius indicats. En cas d'ús negligent o inadequat d’aquest recurs, el CoMB també podrà donar de baixa un usuari de manera discrecional.