Notícies

AMAPRI

El CoMB acull la presentació de l’associació que defensarà els interessos i condicions dels metges autònoms

  • L’Associació de Metges de l’Activitat Sanitària Privada (AMAPRI) està oberta a professionals i societats que estiguin col·legiats a Catalunya i que desenvolupin la seva activitat al sector de provisió privada
  • L’associació celebrarà la primera assemblea oberta a tothom el proper 22 de febrer a les 19 hores, a la seu de PIMEC

El CoMB va acollir ahir al vespre la presentació de l’Associació de Metges de l’Activitat Sanitària Privada (AMAPRI). L’associació neix amb l’objectiu d’aglutinar els professionals autònoms i les societats de l’activitat sanitària privada per tal de promoure i defensar els interessos dels professionals i la millora de les condicions en què presten els seus serveis. Aquest objectiu porta implícita una altra gran prioritat de l’associació: la defensa de la qualitat assistencial. 

AMAPRI s’ha constituït de la mà de PIMEC, institució que compta amb la confiança del CoMB, donada la seva àmplia experiència en l’àmbit de la negociació col·lectiva com a representant dels interessos de petites i mitjanes empreses, així com de professionals autònoms.

La presentació es va fer en el marc d’una jornada informativa, que va comptar amb experts de PIMEC, sobre com afrontar la negociació col·lectiva d’honoraris de metges amb pràctica privada, a partir de la nova Directriu europea sobre competència. L’associació celebrarà la primera assemblea oberta, tant a socis com a no socis, el proper 22 de febrer a la seu de PIMEC. 

PIMEC té especial expertesa en situacions que, com és el cas del sector de la medicina privada, requereixen resoldre posicions de domini que acaben generant inferioritat de condicions per a alguna de les parts.

La Comissió Europea (CE) va aprovar, el setembre de 2022, les noves Directius europees sobre l’aplicació del dret de la competència de la Unió Europea als convenis col·lectius relatius a les persones que treballen per compte propi sense assalariats. D’altra banda, un any després, es va fer públic un posicionament de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que va confirmar que les Directrius són aplicables als metges del sector sanitari privat.

La contribució del CoMB i del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha estat clau en els fets esmentats anteriorment, ja que, des dels serveis jurídics col·legials es va preparar i lliurar una bateria extensa d’observacions i arguments legals a la CE durant el procés d’elaboració del projecte de Directrius. De la mateixa manera, posteriorment, es van presentar respostes a totes les qüestions plantejades per la CNMC en una consulta pública per a l’estudi del sector que aquest ens estatal va elaborar previ al seu pronunciament.

 

Informació relacionada