Notícies

Trobada entre el president de PIMEC, Antoni Cañete, i el president del CoMB, Jaume Padrós

El CoMB confia en PIMEC per negociar la millora de les condicions dels metges del sector privat davant les entitats asseguradores i els grups hospitalaris

  • S’impulsarà una associació professional independent per agrupar els metges i representar-los en la negociació col·lectiva
  • La CNMC avala el dret dels professionals sanitaris sense assalariats que fan activitat privada per compte propi a organitzar-se per negociar les seves condicions, sense que això impliqui cap infracció del dret de la competència
  • La precarització causada per la manca d’actualització dels honoraris professionals i de poder negociador posa en risc la qualitat assistencial

Barcelona, 21 de desembre de 2023. El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i PIMEC han col·laborat intensament per promoure una plataforma que ha de permetre als metges autònoms col·legiats al CoMB que fan activitat privada defensar i negociar els seus interessos de manera col·lectiva davant de les entitats asseguradores i/o grups hospitalaris amb l’objectiu de millorar les condicions d’aquests professionals que treballen per compte propi. Les dues institucions presentaran, a finals del proper gener, una associació professional independent que neix amb l’objectiu de canalitzar les demandes de millores en les condicions de prestació dels serveis d’un col·lectiu que, en els darrers anys, ha vist com la manca d’actualització dels seus honoraris, no tan sols ha precaritzat la seva activitat, sinó que amenaça la qualitat assistencial al sector de la medicina privada. A partir de la data de presentació i constitució de la nova associació, qualsevol metge autònom col·legiat al CoMB que exerceixi al sector de la medicina privada s’hi podrà associar.

El CoMB i PIMEC van començar a treballar aquest projecte tan bon punt la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va confirmar, a principis d’octubre, que les Directrius de la Comissió Europea sobre l’aplicació del dret de la competència de la Unió Europea als convenis col·lectius relatius a les condicions laborals de les persones que treballen per compte propi sense assalariats són aplicables també als professionals sanitaris que exerceixen la seva activitat en qualitat d’autònoms. A la pràctica, això ha suposat obrir una porta a la possibilitat de la negociació col·lectiva entre metges autònoms i entitats asseguradores i/o grups hospitalaris, ja que aquestes Directrius avalen el dret dels professionals sanitaris a organitzar-se amb aquest fi, amb l’objectiu de millorar les condicions de treball, sense que això impliqui infringir el dret de la competència.

El CoMB té com a funció essencial la defensa dels interessos de la professió mèdica, així com vetllar per la qualitat de l’acte mèdic i pel dret de les persones a la protecció de la salut. Cal recordar, però, que la legislació actual no permet als col·legis professionals actuar en representació dels seus col·legiats en negociacions col·lectives. No obstant això, el CoMB és sensible a la situació de precarietat dels metges del sector i ha confiat en PIMEC, institució que compta amb una àmplia experiència en l’àmbit de la negociació col·lectiva com a representant dels interessos de petites i mitjanes empreses, així com de professionals autònoms. PIMEC té, a més, especial expertesa en situacions que, com és el cas, requereixen resoldre posicions de domini que generen inferioritat de condicions per a alguna de les parts.

L’existència de situacions d’acumulació de domini en certs sectors va ser, precisament, la raó per la qual es van aprovar les Directrius Europees. En el cas de la medicina privada, el sector ha viscut els darrers anys un procés de concentració de l’oferta que ha donat lloc a grans diferències entre el poder negociador que ostenten, d’una banda, les entitats asseguradores i grups hospitalaris i, de l’altra, els professionals a títol individual. Els metges autònoms que treballen en aquest sector depenen únicament del seu treball i estan subjectes a les condicions que marca la part que es troba en posició de domini. En la mesura que aquestes condicions impliquen més precarització per al professional, es fa més difícil també garantir la correcta prestació del servei i, per tant, la qualitat assistencial.

 

Sessió informativa i presentació de la nova associació

La nova associació, que es presentarà en un acte informatiu el proper 25 de gener de 2024 a la seu del CoMB, estarà oberta a tots els metges autònoms que treballen per compte propi al sector de la medicina privada. Les inscripcions a l’associació es podran fer a partir del mateix dia de la presentació, moment en el qual també se’n donaran a conèixer els estatuts i altres detalls.

Tots els metges autònoms col·legiats al CoMB seran convidats a participar en la sessió informativa del proper gener i a formar part de la nova associació.