Notícies

El CCMC confia que el Govern i els grups polítics assumeixin les propostes formulades a l’informe del comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha fet una valoració positiva de l’informe 30 mesures per enfortir el sistema de salut, que el passat 21 de setembre va lliurar al president de la Generalitat, Quim Torra, el Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut de Catalunya. L’esmentat document havia estat encarregat pel Govern de la Generalitat a aquest gup format per 29 experts el juliol passat i el resultat és una proposta de 30 mesures per reformar el sistema sanitari que, des del CCMC, s’espera que siguin assumides com a necessàries pel govern i per les formacions polítiques del país amb representació parlamentària, un cop siguin analitzades i avaluades per la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de l’agenda de transformació del sistema públic de salut.

Les propostes formulades s’agrupen en vuit blocs o pilars (resumits en aquesta infografia), sobre els quals el grup d’experts considera que s’ha de bastir la reforma del sistema i el primer dels quals és el de la suficiència financera. Un altre d’aquests pilars principals fa referència de manera específica al lideratge professional i a la necessitat urgent de millorar les condicions laborals dels professionals de la salut, d’implantar un veritable reconeixement del desenvolupament professional, d’apostar per l’autonomia i la capacitat d’organitzar la pròpia feina i de dotar el sistema dels professionals necessaris, tant en nombre com en tipus de perfil.

Destaca també la mesura plantejada de modernitzar la gestió dels centres sanitaris, amb una orientació clara cap a l’eficiència i l’assoliment de resultats, amb un esment específic a la necessitat d’incrementar l’autonomia dels equips d’atenció primària.

Un altre dels pilars per a la transformació del sistema que es planteja i que des del CCMC s’ha reclamat insistentment és la necessitat de garantir la integració entre els diferents nivells assistencials, inclosos aquells que són de l’àmbit social (especialment pel que fa a residències i serveis d’atenció a la dependència).

 Infografia realitzada pel Comitè d'experts

El risc de no actuar

És un fet que la COVID-19 està generant una pressió sobre el sistema sanitari no prevista ni a Catalunya ni a la resta de l’ Estat. Si inicialment la pandèmia va sotmetre els hospitals i l’atenció sociosanitària i residencial a una tensió extrema, en l’actualitat aquesta tensió s’ha traslladat a l’atenció primària (amb una “calma tensa” a la resta de nivells assistencials). Una situació que ja ha esdevingut insostenible per als professionals i per als pacients.

A Catalunya i a l’Estat és urgent planificar a curt termini, pactar mesures amb els professionals i els gestors sanitaris i destinar-hi recursos (Fons Europeus). En aquest sentit, el CCMC considera que el document dels experts aporta moltes propostes a tenir en compte en aquesta direcció.

Qualsevol demora en les mesures a prendre suposarà més incomprensió per part dels pacients i de la ciutadania en general i generarà més pressió i insatisfacció en els professionals.

Documents previs del CCMC

La pandèmia de COVID-19 ha fet del tot evidents les greus mancances que el sistema sanitari català arrossega des de fa anys, fruit, en gran part, de l’infrafinançament crònic. Unes mancances malgrat les quals el sistema ha aconseguit els darrers anys uns resultats en salut raonablement bons, gràcies, sobretot, a l’esforç i competència dels professionals. Just després de la primera onada de la pandèmia, el CCMC ja va alertar de la necessitat urgent de transformar el sistema de salut de Catalunya i d’assolir un pacte entre totes les forces polítiques que reconegui que aquesta ha de ser una prioritat absoluta en l’agenda política.

Juntament amb el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i de la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS), el CCMC va elaborar i presentar el juny passat el Decàleg per a la Reforma del Sistema de Salut de Catalunya, que ha recollit múltiples adhesions, entre les quals les dels col·legis professionals de l’àmbit de la salut i de l’Acadèmia de Ciències Médiques de Catalunya i Balears, on s’agrupen les societats científiques. Aquest decàleg, que exposa de manera breu, però clara, les principals necessitats de transformació del sistema, va ser lliurat al Govern de la Generalitat, així com a totes les forces polítiques amb representació al Parlament, i va ser també defensat a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congrés dels Diputats pel president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, actualment també president del CCMC. 

Per la seva banda, el CCMC també va elaborar un document propi, més exhaustiu (COVID-19. Lliçons apreses. Per una reforma del sistema de salut de Catalunya), on proposa mesures de caràcter general i per àmbits assistencials, la majoria de les quals força concretes, per reformar el sistema sanitari i adequar-lo a les necessitats presents i futures.

Més informació